Logo

Açıklama

Sağlıksız kent dokularını iyileştirilmesi, olası bir afet durumunda risklerin en aza indirilmesi amaçlarını güden kentsel dönüşüm projelerinizde, sorunlara kanun ve yönetmeliklerce belirlenmiş uygun çözümler sunmak için danışmanlık ve projelendirme hizmeti vermekteyiz.

image
Sonraki Hizmet

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Geç